ACEI – efekty działania angiotensyny

Angiotensyna wykazuje wiele efektów wpływających bezpośrednio lub pośrednio na obniżenie ciśnienia.
Zmiana oporu obwodowego Zmiana funkcji nerekZmiana budowy
naczyń krwionośnych
Działanie bezpośrednieDziałanie zwężające na naczynia krwionośne.Wzrost wychwytu zwrotnego jonów Na+.
Działanie pośrednieNasilenie obwodowej neurotransmisji noradrenergicznej:
-zwiększenie wydzielania NA
-zmniejszenie wychwytu zwrotnego NA
W efekcie powoduje to nasilenie odpowiedzi z strony naczyń krwionośnych.
Zmiana hemodynamiki nerek:
-rozszerzenie tętniczek nerkowych
-nasilenie transmisji współczulnej i uwalniania NA w nerkach.
Efekty niehemodynamiczne:
-zwiększona ekspresja protoonkogenów
-zwiększona produkcja czynników wzrostu
-nasilona synteza białek mitochondrialnych.
Efekty dodatkoweZwiększenie wydzielania katecholamin z rdzenia nadnerczy.Wydzielanie aldosteronu z kory nadnerczy (zwiększa zwrotny wychwyt Na+ i nasila wydalanie z moczem jonów K+).Efekty hemodynamiczne:
-zwiększone obciążenie mięśnia sercowego
-zwiększone napięcie ściany naczyń.
Piśmiennictwo:
  1. Brunton L., Hilal-Dandan R., Knollmann B. (2018). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. (13th edition). Mc Graw Hill Education
Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: Ksenia Urbaniak
Weryfikacja: mgr. farm. Barbara Żołna
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "ACEI – efekty działania angiotensyny"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.