Szukaj

Kategoria: Końcowy test wiedzy

Etap 1 z 37 2% Insuliną krótko działającą jest:(wymagane) insulina lispro insulina izofanowa insulina detemir Określ prawdziwość stwierdzenia. Glikozydy nasercowe działają inotropowo dodatnio.(wymagane) prawda fałsz Lekiem stosowany w anoreksji jest:(wymagane) mirabegron megestrol tymolol Lekiem blokującym płytkie nerwową-mieśniową jest:(wymagane) suksametonium sotalol pindolol Pełnym antagonistą receptorów opioidowych jest:(wymagane) lewalorfan naltrekson nalokson Preferencyjnym inhibitorem COX-2 jest:(wymagane) aceklofenak celekoksyb […]

Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Szukaj