Kategoria: Leki obwodowego układu nerwowego

Etap 1 z 14 7% W chorobie Parkinsona podaje się następujący cholinolityk:(wymagane) propantelinę butylobromek skopolaminy triheksfenidyl oksyfenonium tropikamid Wskaż prawidłową odpowiedź: Acetylocholina podana dożylnie w małej dawce zwierzętom doświadczalnym zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi(wymagane) Acetylocholina przyspiesza akcję serca Efekt wazodylatacyjny acetylocholiny będzie redukowany poprzez inhibitory acetylocholinesterazy Efekt wazodylatacyjny acetylocholiny będzie redukowany poprzez inhibitory syntazy tlenku azotu […]
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Odwracalne inhibitory acetylocholinoesterazy znajdują zastosowanie m.in. w leczeniu nużliwości mięśni i choroby Aizheimera. Wśród nieodwracalnych inhibitorów stosowany w medycynie jest tylko ekotiopat, w celu leczenia jaskry z zamkniętym kątem przesączania.
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp