Szukaj

Kategoria: Leki OUN

Etap 1 z 22 4% Lamotrygina:(wymagane) a) blokuje zależne od napięcia kanały Na+ b) aktywnie moduluje receptor GABA c) blokuje kanały wapniowe typu T d) poprawne a i b wszystkie odpowiedzi są poprawne W leczeniu uzależnienia od nikotyny nie stosuje się:(wymagane) nikotyny buprenorfiny bupropionu cytyzyny Charakterystyczne działanie niepożądane w postaci "żywych snów" dotyczy stosowania:(wymagane) melatoniny […]
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
W dymie papierosowym zawartych jest około 4000 związków, jednym z tych związków jest nikotyna, którą zaliczamy do jednej z najsilniej uzależniających substancji psychoaktywnych. Policykliczne aromatyczne węglowodory zawarte w dymie tytoniowym mogą indukować metabolizm leków metabolizowanych z udziałem izoenzymu CYP 1A2. Zaprzestanie palenia przez osobę palącą może doprowadzić do spowolnienia metabolizmu i do związanego z tym zwiększenia stężenia takich leków we krwi. Dotyczy to niektórych istotnych kliniczne leków o wąskim indeksie terapeutycznym, np. teofiliny, takryny, klozapiny i ropinirolu.
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Stwardnienie rozsiane (w skrócie SM) to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego. Polega na zaburzeniu przekazywania impulsów nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Stwardnienie rozsiane jest asynchroniczną chorobą postępującą, którą można wyjaśnić ośrodkową aksonopatią zależną od długości włókien. Jest to choroba demielinizacyjna.
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Zawroty głowy najczęściej spowodowane są zaburzeniami czynności układu przedsionkowego, na który składają się m.in.: błędnik, nerwy oraz ośrodki w korze mózgu, pniu mózgu, móżdżku i jądrach podkorowych. Uszkodzenia któregokolwiek z nich skutkuje pojawieniem się objawów. Objawy to uczucie kołowego ruchu otoczenia lub własnego ciała. 
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Za podstawową przyczynę rozwoju ADHD uznaje się czynniki genetyczne odpowiedzialne za obniżenie stężenia głównie dopaminy i noradrenaliny w mózgu. Dopamina reguluje odbiór i przetwarzanie informacji oraz odpowiada za koncentrację. Noradrenalina reguluje zachowanie i odbiór zagrożeń.
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Padaczka to choroba neurodegeneracyjna charakteryzująca się występowaniem napadów drgawek, których przyczyną są wysokiej częstości wyładowania, powstające w wyniku nadmiernego pobudzenia różnych grup komórek nerwowych mózgu. Klinicznie wyróżnia się dwa główne rodzaje napadów padaczkowych: napady częściowe i napady uogólnione. Napady padaczkowe mogą prowadzić do stanu padaczkowego (Cegieła, 2021). Padaczka jest procesem mającym analogię z procesami uczenia się. Jest procesem dynamicznym.
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Szukaj

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp