Szukaj

Kategoria: Leki przeciwinfekcyjne

Etap 1 z 25 4% Wskaż szereg, w którym prawidłowo przyporządkowano lek do jednostki chorobowej: 1. Zakażenie dróg żółciowych; 2. Zakażenie glistą ludzką 3. Zakażenie tasiemcem 4. Zakażenie wirusem HIV 5. Nowotwór złośliwy jajnika 6. Erytromycyna; / a) Niklozamid; b) Mebendazol; c) Paklitaksel; d) Ritonawir(wymagane) 1e, 2a, 3d, 4b, 5c 1c, 2b, 3a, 4d, 5e […]
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Szukaj

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp