Kategoria: Leki w chorobach metabolicznych

Etap 1 z 12 8% Do leków mogących wywołać hipoglikemię zaliczamy:(wymagane) Brak prawidłowej odpowiedzi glimepiryd, dapagliflozyna, rosiglitazon troglitazon, akarboza, eksenatyd glikwidon, glibenklamid, repaglinid Spadek sekrecji rezystyny i TNF-α oraz nasilenie sekrecji adiponektyny jest charakterystyczne dla:(wymagane) pioglitazonu wszystkie odpowiedzi prawidłowe glimepirydu sitagliptiny eksenatydu Aktywacja receptorów PPAR-gamma jest charakterystyczne dla:(wymagane) rosiglitazonu akarbozy glimepirydu wildagliptinu repaglinidu Hipoglikemia najczęściej […]
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Mechanizm działania Pochodne kwasu fibrynowego są agonistami receptorów aktywujących proliferację peroksysomów (PPAR-alfa). Przeciwwskazania Fibraty są teratogenne. Przeciwwskazaniem do stosowania fibratów jest m.in. uszkodzenie wątroby.
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp