Szukaj

Kategoria: Leki wpływające na układ krzepnięcia

Etap 1 z 13 7% Inhibitorem trombiny jest(wymagane) dabigatran ankrod duteplaza Do heparyn niefrakcjonowanych zaliczamy(wymagane) heparynę dalteparyna sulodeksyd Podczas stosowania heparyn mogą pojawić się następujące działania niepożądane:(wymagane) osteoporoza łysienie odczyny alergiczne wszystkie wymienione Warfarynę przyjmuje się:(wymagane) dożylnie w iniekcjach doustnie Antagoniści witaminy K wykazują działanie teratogenne.(wymagane) Prawda Fałsz W czasie leczenia antagonistami witaminy K, należy […]
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Cykl witaminy K i mechanizm działania warfaryny W racemicznej mieszaninie enancjomerów -S i R, s-warfaryna jest bardziej aktywna. Blokując VKOR kodowany przez gen vKORC1, warfaryna hamuje konwersję utlenionego epoksydu witaminy K. Hamuje to zależną od witaminy γ-karboksylację czynników II, VII, IX i X. Zredukowana witamina K służy jako kofaktor dla γ-glutamylowej karboksylazy, która katalizuje proces […]
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Szukaj

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp