Kategoria: Podstawy farmakologii

Etap 1 z 20 5% Określ prawdziwość stwierdzenia: palenie tytoniu powoduje szybszą biotransformacje leków(wymagane) Prawda Fałsz Przewlekle stosowany etanol powoduje:(wymagane) Indukcję enzymatyczną cytochromu P450 Inhibicję enzymatyczną cytochromu P450 Wypieranie leku z połączeń białkowych Zwiększenie objętości dystrybucji leku Induktorem enzymatycznym nie jest:(wymagane) Fenobarbital Fenytoina Karbamazepina Gryzeofulwina Cymetydyna Podanie podjęzykowe leku w porównaniu z podaniem doustnym: (1) […]
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Receptory to wyspecjalizowane białka odbierające informacje ze środowiska zewnątrzkomórkowego i przekazujące je do odpowiednich elementów efektorowych komórki.
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Mechanizmy działania antagonistów W każdym zestawie krzywych, zielona krzywa reprezentuje efekt agonisty, nie modulowany przez żadnego z antagonistów.A. Kompetycyjny antagonizm zachodzi gdy agonista A oraz antagonista I konkurują o to samo miejsce w centrum aktywnym receptora. Krzywe odpowiedzi dla agonisty przesunięte są w prawo w powiązaniu z stężeniem antagonisty. EC50 dla agonisty wzrasta (np. LI […]
Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp