Charakte­rystyka recep­torów adrener­gicznych

Receptory adrenergiczne to grupa receptorów metabotropowych zlokalizowanych na błonach komórkowych, których pobudzenie w organizmie wiąże się z aktywacją odpowiedniego białka G.

W tabeli poniżej przedstawiono krótką charakterystykę receptorów adrenergicznych.

receptorbiałko Gdrugi przekaźnikselektywni agoniści selektywni antagoniści 
α1Gq↑ IP3, DAGfenylefrynaprazosyna
α2Gi↓ cAMPklonidynajohimbina
β1Gs↑ cAMPdobutaminaatenolol,
acebutolol, metoprolol
β2Gs↑ cAMPsalbutamol,
fenoterol, terbutalina, salmeterol, formoterol
butoksamina
Charakterystyka receptorów adrenergicznych na podstawie “Farmakologii po prostu”
Piśmiennictwo:
  1. Bujak-Gliżycka, B., Gębska A., Jakubowski, A., Jawień, J., Korbut, R., Lorkowski, B., Marcinkiewicz, E., Olszanecki, R, Wołkow, P., Woroń, J. (2009). Farmakologia po prostu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: Dorota Szmit
Weryfikacja: magister farmacji Joanna Kijewska
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Charakte­rystyka recep­torów adrener­gicznych"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.