Inhibitory reniny

Nową grupą leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego są inhibitory reniny. Pierwszym lekiem dopuszczonym do stosowania z tej grupy jest alskiren.
Spis treści

Renina to substancja produkowana w organizmie człowieka głównie przez nerki, która wpływa na powstawanie innej substancji – angiotensyny.

Mechanizm działania

Angiotensyna z kolei, produkowana w nadmiarze, jest w dużej mierze odpowiedzialna za powstawanie nadciśnienia tętniczego.

Inhibitory reniny blokują konwersję angiotensynogenu do angiotensyny I, co pociąga za sobą zmniejszenie ilości angiotensyny II. 

Układ RAA przedstawiono na poniższym schemacie.

Układ RAA wraz z punktem uchwytu dla inhibitorów reniny. https://www.shutterstock.com/pl/image-vector/system-physiological-that-regulates-blood-pressure-1844275105
Inhibitory reniny mogą okazać się przydatne u pacjentów otrzymujących diuretyki, u których wzrasta aktywność reniny oraz u pacjentów, u których wystąpił suchy kaszel po zastosowaniu ACEi.

Leki z grupy

Jedynym lekiem z grupy inhibitorów reniny jest aliskiren (Rasilez), który w Polsce jest niezarejestrowany. Co ciekawe, siła jego działania zależy od ilości sodu w osoczu krwi, dlatego im mniej pacjent spożywa soli kuchennej, tym silniej działa na niego ten lek, u osób z wyjściowo niskim stężeniem sodu we krwi, jego stosowanie powinno podlegać ścisłej kontroli lekarskiej.

Wzór strukturalny aliskirenu. https://www.shutterstock.com/pl/image-vector/aliskiren-hypertension-high-blood-pressure-drug-2033890058

Działania niepożądane i przeciwskazania

Działania niepożądane po zastosowaniu aliskirenu to:

  • hiperkaliemia,
  • obrzęk naczynioruchowy
  • zawroty głowy,
  • biegunka.

Lek ten, tak jak i pozostałe leki wpływające na układ RAA, jest przeciwwskazany w ciąży.

Piśmiennictwo:
  1. Janiec W. (red.) (2021). Kompendium Farmakologii. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
  2. Jawień, J., Korbut, R., Olszanecki, R, Wołkow, P. (2017). Farmakologia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: Dorota Szmit, mgr farm. Barbara Żołna
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Inhibitory reniny"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.