Ketolidy

Ketolidy to grupa leków wywodząca się od makrolidów. Wykazują bardzo podobne spektrum działania oraz wskazania, działają jednak silniej i bardziej selektywnie niż grupa macierzysta.
Spis treści

Ketolidy to grupa antybiotyków o budowie zbliżonej do makrolidów, jednak zamiast węglowodanu przy pierścieniu laktonowym pojawia się grupa ketonowa.

Przedstawicielami ketolidów są:

  • telitromycyna (Ketek)
  • solitromycyna

Spektrum działania

Ketolidy wykazują skuteczność przeciwko bakteriom Gram(+), Gram(-) a także, podobnie jak makrolidy przeciwko bakteriom atypowym z rodzaju: Mycoplasma, Chlamydia, Legionella.

Mechanizm działania

Mechanizm działania ketolidów jest podobny jak makrolidów. Polega na wiązaniu się leku z podjednostką 50 S rybosomu i zahamowaniu translokacji łańcucha peptydowego z miejsca A do miejsca P. Ketolidy działają bakteriostatycznie poprzez zahamowanie biosyntezy białek bakteryjnych na poziomie rybosomalnym.

Ketolidy znajdują zastosowanie w leczeniu:

  • pozaszpitalnego zapalenia płuc
  • zaostrzenia przewlekłych zapaleń oskrzeli

Działania niepożądane

Podczas stosowania ketolidów mogą wystąpić:

  • zaburzenia czynności wątroby
  • zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Interakcje

Ketolidy, podobnie jak makrolidy, są silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4. Ich równoczesne stosowanie z lekami metabolizowanymi przez ten enzym, może prowadzić do wzrostu stężenia i toksyczności następujących leków: karbamazepina, kortykosteroidy, cyklosporyna, digoksyna, alkaloidy sporyszu, teofilina, walproinian, warfaryna.

Piśmiennictwo:
  1. Janiec W. (red.) (2021). Kompendium Farmakologii. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
  2. Jawień, J., Korbut, R., Olszanecki, R, Wołkow, P. (2017). Farmakologia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

 

Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: Ksenia Urbaniak
Weryfikacja: mgr farm. Agata Bereś-Jabs
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Ketolidy"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.