Leki antyarytmiczne

Najczęściej spotykanym podziałem leków przeciwarytmicznych jest klasyfikacja Vaughana-Williamsa, która dzieli leki ze względu na ich dominujący efekt na komórki mięśnia sercowego. Chociaż w praktyce klinicznej nie ma większego znaczenia, to jest stosowana do dnia dzisiejszego.

Klasyfikacja Vaughana-Williamsa leków antyarytmicznych

KlasaLeki Mechanizm działania Zastosowanie kliniczne
Iachinidyna
prokainamid
dizopiramid
blok kanałów sodowych– chinidyna i prokainamid obecnie rzadko używane,
– dizopiramid stosowany w nawracającym napadowym migotaniu przedsionków
– leki w Polsce niezarejestrowane
Iblidokaina
fenytoina
meksyletyna
tokainid
blok kanałów sodowych– lidokaina stosowana jest (i.v) w leczeniu dysarytmii komorowych
– fenytoina stosowana w leczeniu niemiarowości wywołanych przez TLPD oraz glikozydy nasercowe
Icflekainid
enkainid
lorkainid
propafenon
prajmalina
blok kanałów sodowych – w leczeniu napadowego migotania przedsionków,
– tachyarytmia w zespole W-P-W
IIpropranolol
pindolol
metoprolol
esmolol
antagonizm receptorów beta-adrenergicznych – w zapobieganiu nawracających tachyarytmii nadkomorowych
IIIamiodaron
dronedaron
sotalol
ibutylid
dofetylid
działanie na kały potasowe,
wydłużanie potencjału czynnościowego serca, a przez to okresu refrakcji
-w leczeniu tachykardii związanych z zespołem W-P-W,
– w leczeniu szeregu arytmii nakomorowych i komorowych
IVwerapamil
diltiazem
blok kanałów wapniowych (blokery kanału wapniowego) – w zapobieganiu nawrotom napadowej tachykardii nadkomorowej,
– w zwalnianiu rytmu komorowego u pacjentów z migotaniem przedsionków
Wytłuszczono nazwy tych leków, które są zarejestrowane w Polsce.

Zespół W-P-W to zespół Wolffa, Parkinsona i White’a, wrodzone zaburzenie przewodzenia impulsu elektrycznego w sercu, należące do zespołów preekscytacji. Polega na obecności dodatkowej drogi przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór.

Piśmiennictwo:
  1. Bujak-Gliżycka, B., Gębska A., Jakubowski, A., Jawień, J., Korbut, R., Lorkowski, B., Marcinkiewicz, E., Olszanecki, R, Wołkow, P., Woroń, J. (2009). Farmakologia po prostu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: Dorota Szmit, mgr farm. Barbara Żołna
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Leki antyarytmiczne"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.