Leki hormo­nalne stoso­wane w leczeniu nowotworów

W systemowym leczeniu wspomagającym nowotworów hormonozależnych stosowane są leki hormonalne.
Spis treści

Podział niektórych komórek nowotworowych zależy od działania hormonów (są to tzw. nowotwory hormonozależne). W hormonoterapii nowotworów wykorzystuje się następujące mechanizmy:

 • ablacyjny (zahamowanie czynności gruczołów)
 • addytywny (podawanie hormonów w celu zahamowania wzrostu guza)
 • antagonistyczny (podawanie antagonistów receptorów dla hormonów_
 • inhibicyjny (podawanie inhibitorów enzymów odpowiedzialnych za wytwarzanie hormonów)

Przegląd leków hormonalnych

Do przeciwnowotworowych leków hormonalnych zaliczamy takie związki jak:

 • fulwestrant (Faslodex)
 • tamoksyfen (Tamoxyfen-Ebewe)
 • flutamid (Apo-Flutam)
 • bikalutamid (Binabic)
 • inhibitory aromatazy (Arimidex, Lametta)

Fulwestrant

Fulwestrant to “czysty” antagonista receptorów estrogenowych. Stosowany w leczeniu uzupełniającym i paliatywnym raka piersi.

Tamoksyfen

Tamoksyfen to antagonista receptorów dla estrogenów w gruczole sutkowym oraz częściowy agonista tych receptorów w przysadce i endometrium. Stosowany w leczeniu uzupełniającym i paliatywnym raka piersi oraz w profilaktyce raka sutka u kobiet z grupy wysokiego ryzyka.

Flutamid

Flutamid to antagonista receptorów dla androgenów. Znalazł zastosowanie w leczeniu raka gruczołu krokowego.

Bikalutamid

Bikalutamid to antagonista receptorów dla androgenów. Znalazł zastosowanie w leczeniu raka gruczołu krokowego.

Inhibitory aromatazy

Do inhibitorów aromatazy zaliczamy:

 • anastrozol (Arimidex, Egistrozol)
 • eksemestan (Etadron, Symex)
 • letrozol (Clarzole, Aromek, Lametta)
Enzym aromataza katalizuje reakcje przekształcenia androgenów w estrogeny.

Punkty uchwytu przeciwnowotworowych leków hormonalnych

Przeciwnowotworowe leki hormonalne mają cztery różne punkty uchwytu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

punkt uchwytuleki
antagonista receptorów estrogenowychfulwestrant
antagonista dla rec. estrogenowych w gruczole sutkowym i częściowy agonista rec. estrogenowych w przysadce i endometriumtamoksyfen
inhibitor aromatazyanastrozol, eksemestan, letrozol
antagonista receptorów dla androgenówbikalutamid, flutamid
Porównanie mechanizmów działania hormonalnych leków przeciwnowotworowych
Piśmiennictwo:
 1. Ciegła, U., Folwarczna, J., Janas, A., Janiec, R., Janiec, W., Kaczmarczyk – Sedlak, I., Londzin, P., Nowińska, B., Podwińska, E., Pytlik, E., Śliwiński, L., Ireneusz- Trzeciak, H., (2021). Kompendium Farmakologii. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 2. Jawień, J., Korbut, R., Olszanecki, R, Wołkow, P. (2017). Farmakologia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 3. Rajtar-Cynke G., (2015). Farmakologia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

 

Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: Dorota Szmit, mgr farm. Agata Bereś-Jabs
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Leki hormo­nalne stoso­wane w leczeniu nowotworów"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.