Leki przeciw­grzybicze

Leki przeciwgrzybicze to szeroka grupa związków leczniczych, różniąca się budową chemiczną i mechanizmem działania. Skuteczność leczenia przeciwgrzybiczego zależy od prawidłowego rozpoznania i wrażliwości grzyba na dany lek.
Spis treści

Leki przeciwgrzybicze wykorzystywane są w leczeniu chorób wywołanych przez:

 • grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida i Blastomyces dermatitidis: wywołują kandydozy, blastomykozy błon śluzowych, skóry, paznokci oraz infekcje ogólnoustrojowe
 • dermatofity: wywołują zakażenia skóry, włosów i paznokci
 • grzyby pleśniowe: wywołują pleśnice (białe plamki na języku i podniebieniu)

Podział leków przeciwgrzybiczych

Ze względu na mechanizm działania, leki przeciwgrzybicze dzielimy na:

 • inhibitory biosyntezy ergosterolu
  • azole
  • pochodne alliloaminy
  • pochodne fenylomorfoliny
 • leki zaburzające funkcjonowanie błony śluzowej grzyba
  • antybiotyki polienowe
  • pochodne pirydynonu
 • inhibitory syntezy ściany komórkowej grzyba
  • echinokandyny
 • inhibitory syntezy kwasów nukleinowych grzyba
  • analogi nukleozydów

Mechanizm działania leków przeciwgrzybiczych przedstawia poniższa grafika

Punkty uchwytu i mechanizmy działania poszczególnych grup leków przeciwgrzybiczych.

Polieny

Polieny to antybiotyki o budowie polienowego makrolidu, wytwarzane są przez Streptomyces nodusus. Mechanizm działania polienów polega na wiązaniu się z ergosterolem, w wyniku czego dochodzi do tworzenia się porów w błonie komórkowej grzyba i zmiany jej przepuszczalności.
Grupę antybiotyków polienowych tworzą:

 • amfoterycyna B (AmBisome)
 • nystatyna (Nystatyna VP, Nystatyna Teva)
 • natamycyna (Pimafucin, w: Pimafucort)

Amfoterycyna B

Amfoterycyna B jest stosowana tylko dożylnie (w leczeniu grzybic ustrojowych), ponieważ bardzo słabo wchłania się po podaniu doustnym. Amfoterycynę stosuje się w leczeniu ciężkich grzybic narządowych w lecznictwie zamkniętym w zakażeniu grzybami z rodzaju:

 • Aspergillus sp. (aspergiloza)
 • Candida sp. (kandydoza)
 • Blastomyces dermatitidis (blastomykoza)
 • Histoplasma capsulatum (histoplazmoza)
 • Cryptococcus neoformans (kryptokokoza)
 • Coccidioides immitis (kokcydioidomykoza)
 • Sporotrichum schenckii (sporotrychoza)
Działania niepożądane amfoterycyny B

Do najczęstszych działań niepożądanych stosowania amfoterycyny B zaliczamy:

 • nefrotoksyczność
 • bóle głowy, gorączka, dreszcze
 • nudności, wymioty
 • zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hipomagnezemia)
 • zakrzepowe zapalenie żył
 • niedokrwistość

Natamycyna

Natamycyna to antybiotyk o budowie polienowego makrolidu stosowany miejscowo. Ma działanie grzybobójcze i pierwotniakobójcze. Działa na grzyby z rodzaju Candida, Trichomonas vaginalis, pleśnie. Stosowana jest w zakażeniach pochwy, jamy ustnej, przewodu pokarmowego, skóry i rzęsistkowicy pochwy.

Nystatyna

Nystatyna nie wykazuje działania przeciwbakteryjnego ani przeciwpierwotniakowego. Stosowana jest w zakażeniach grzybami z rodzaju Candida do leczenia kandydozy jamy ustnej, przewodu pokarmowego, skóry, układu moczowo-płciowego i gałek ocznych.

Azole

Azole to syntetyczne leki o budowie imidazolowej lub triazolowej, hamujące 14-alfa-demetylazę lanosterolu, enzym niezbędny w syntezie ergosterolu. Azole mają szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego i przeciwdrożdżakowego. Działają na grzyby z rodzaju Candida, Blastomyces, dermatofity a także grzyby pleśniowe (Aspergillus) Podział azoli opiera się o drogę podania, dzielimy je na:

Azole stosowane systemowo (o budowie triazolowej):

 • flukonazol (Flumycin, FLucofast)
 • itrakonazol (Itrax, Orungal, Trioxal)
 • worykonazol (Voriconazol Polpharma)

Azole stosowane powierzchniowo (o budowie imidazolowej):

 • klotrimazol (Clotidal, Canesten, CLotrimazolum GSK)
 • ekonazol (Pevaryl, Gyno-Pevaryl)
 • tiokonazol (niedostępny w Polsce)
 • izokonazol (Travogen, w: Travocort)
 • chlormidazol (niedostępny w Polsce)
 • flutrimazol (niedostępny w Polsce)
 • terkonazol (niedostępny w Polsce)
 • ketokonazol (Nizoral)
 • mikonazol (Daktarin)
 • bifonazol (Canespor, Steper-pro)
 • fentikonazol (Gynoxin)
 • butokonazol (Gynazol)

Charakterystyka azoli

Azole stosowane systemowo przenikają barierę krew-mózg, dlatego mogą być stosowane w przypadku grzybic mózgu.

Pochodne azoli to inhibitory cytochromu CYP3A4 – mogą powodować interakcje z następującymi lekami:

 • induktory CYP3A4 np. rifampicyna, fenytoina – obniżenie skuteczności azoli
 • makrolidy, np. klarytromycyna – wzrost biodostępności itrakonazolu
 • statyny, np. lowastatyna, simwastatyna – wzrost stężenia statyn, ryzyko miopatii i rabdomiolizy
 • alkaloidy sporyszu – wzrost stężenia alkaloidów, zatrucie
 • inhibitory pompy protonowej – spadek biodostępności itrakonazolu i ketokonazolu

Wchłanianie pochodnych azolowych jest słabsze przy zmniejszonej kwasowości żołądka – należy zachować 2 h odstęp od leków zobojętniających.

Działania niepożądane flukonazolu

Do działań niepożądanych flukonazolu zaliczamy:

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i wymioty, biegunka)
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych
 • biegunka
 • wysypka
Działania niepożądane worykonazolu

Do działań niepożądanych worykonazolu zaliczamy:

 • wydłużenie odstępu QT
 • hepatotoksyczność
 • przejściowe wizualne lub słuchowe halucynacje
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • gorączka
 • wysypka

Pochodne alliloaminy

Pochodne alliloaminy wykazują działanie grzybobójcze i są skuteczne przeciwko zakażeniom wywołanym przez dermatofity. Mechanizm działania leków z tej grupy polega na hamowaniu enzymu epoksydazy skwalenowej, który bierze udział w syntezie ergosterolu. Głównym wskazaniem do stosowania tych leków są grzybice skóry i paznokci. Pochodne alliloamin mogą być podawane:

 • miejscowo w postaci kremów i aerozoli na skórę: naftyfina (Exoderil), terbinafina (Terbisil, Lamisillat)
 • systemowo w postaci tabletek doustnych: terbinafina (Myconafine, Erfin)

Echinokandyny

Mechanizm działania echinokandyn polega na niekompetycyjnym hamowaniu syntetazy β-1,3-D-glukanowej, co prowadzi do zmniejszenia zawartości glukanu, a przez to zmniejszenia wytrzymałość ściany komórkowej grzyba. Spektrum działania leków tej grupy obejmuje gatunki z rodzaju Candida, a także grzybice oporne na działanie innych leków wywołane przez Asperigillus, Histoplasma, Blastomyces. Większość z echinokandyn stosowana jest tylko w lecznictwie zamkniętym. Do grupy echinokandyn zaliczamy leki takie jak:

 • kaspofungina (Cancidas)
 • anidulafungina (Ecalta)
 • mykafungina

Działania niepożądane echinokandyn

Najważniejsze działania niepożądane echinokandyn to:

 • zapalenie żył w miejscu podania
 • gorączka
 • biegunka
 • zapalenie wątroby, hiperbilirubinemia
 • leukopenia

Pochodne fenylomorfoliny

Mechanizm działania pochodnych fenylomorfolin polega na hamowaniu syntezy ergosterolu w błonie komórkowej grzyba. Przedstawicielem grupy fenylomorfolin jest amorolfina (Amorolak, Myconolak), stosowana w postaci lakieru w leczeniu grzybicy paznokci.

Pochodne pirydynonu

Mechanizm działania pochodnych pirydynonu polega na hamowaniu transportu leucyny do komórki i w efekcie uszkodzenie błony komórkowej grzyba. Wskazane są do leczenia miejscowego grzybic skóry i paznokci. Pochodne pirydynonu to:

 • cyklopiroksolamina: w postaci żelu, zawiesiny na skórę (Pirolam)
 • cyklopiroks (Pirolam, Ciclolack)

Analogi nukleozydów

Przedstawicielem tej grupy leków przeciwgrzybiczych jest flucytozyna. W komórkach grzyba przekształca się w 5-fluorouracyl i jest wbudowywana do kwasów nukleinowych. Prowadzi to do zahamowania syntezy RNA i DNA a tym samym blokady rozwoju grzyba. Flucytozyna jest stosowana tylko w połączeniu z amfoterycyną B w lecznictwie zamkniętym (Ancotil).

Gryzeofulwina

Mechanizm działania gryzeofulwiny polega na zaburzeniu funkcjonowania wrzeciona podziałowego w wyniku wiązania się z mikrotubulami. Gryzeofulwina jest stosowana w zakażeniach dermatofitami paznokci, skóry i włosów. Jest podawana doustnie, gdyż nie przenika przez skórę. Obecnie gryzeofulwina nie jest dostępna w Polsce.

Gryzeofulwina jest induktorem cytochromu CYP3A4 i może prowadzić do przyspieszenia metabolizmu:

 • warfaryny – należy odpowiednio skorygować dawkę leku przeciwzakrzepowego
 • doustnych środków antykoncepcyjnych – zmniejszenie skuteczności antykoncepcji

Działania niepożądane gryzeofulwiny

Do działań niepożądanych gryzeofulwiny zaliczamy:

 • bóle głowy
 • spadek koncentracji
 • biegunka
 • wysypka
 • fototoksyczność

Leki przeciwgrzybicze wykorzystywane są w leczeniu chorób wywołanych przez:

 • grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida i Blastomyces dermatitidis: wywołują kandydozy, blastomykozy błon śluzowych, skóry, paznokci oraz infekcje ogólnoustrojowe
 • dermatofity: wywołują zakażenia skóry, włosów i paznokci
 • grzyby pleśniowe: wywołują pleśnice (białe plamki na języku i podniebieniu)

Podział leków przeciwgrzybiczych

Ze względu na mechanizm działania, leki przeciwgrzybicze dzielimy na:

 • inhibitory biosyntezy ergosterolu
  • azole
  • pochodne alliloaminy
  • pochodne fenylomorfoliny
 • leki zaburzające funkcjonowanie błony śluzowej grzyba
  • antybiotyki polienowe
  • pochodne pirydynonu
 • inhibitory syntezy ściany komórkowej grzyba
  • echinokandyny
 • inhibitory syntezy kwasów nukleinowych grzyba
  • analogi nukleozydów

Mechanizm działania leków przeciwgrzybiczych przedstawia poniższa grafika

Punkty uchwytu i mechanizmy działania poszczególnych grup leków przeciwgrzybiczych.

Polieny

Polieny to antybiotyki o budowie polienowego makrolidu, wytwarzane są przez Streptomyces nodusus. Mechanizm działania polienów polega na wiązaniu się z ergosterolem, w wyniku czego dochodzi do tworzenia się porów w błonie komórkowej grzyba i zmiany jej przepuszczalności.
Grupę antybiotyków polienowych tworzą:

 • amfoterycyna B (AmBisome)
 • nystatyna (Nystatyna VP, Nystatyna Teva)
 • natamycyna (Pimafucin, w: Pimafucort)

Amfoterycyna B

Amfoterycyna B jest stosowana tylko dożylnie (w leczeniu grzybic ustrojowych), ponieważ bardzo słabo wchłania się po podaniu doustnym. Amfoterycynę stosuje się w leczeniu ciężkich grzybic narządowych w lecznictwie zamkniętym w zakażeniu grzybami z rodzaju:

 • Aspergillus sp. (aspergiloza)
 • Candida sp. (kandydoza)
 • Blastomyces dermatitidis (blastomykoza)
 • Histoplasma capsulatum (histoplazmoza)
 • Cryptococcus neoformans (kryptokokoza)
 • Coccidioides immitis (kokcydioidomykoza)
 • Sporotrichum schenckii (sporotrychoza)
Działania niepożądane amfoterycyny B

Do najczęstszych działań niepożądanych stosowania amfoterycyny B zaliczamy:

 • nefrotoksyczność
 • bóle głowy, gorączka, dreszcze
 • nudności, wymioty
 • zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hipomagnezemia)
 • zakrzepowe zapalenie żył
 • niedokrwistość

Natamycyna

Natamycyna to antybiotyk o budowie polienowego makrolidu stosowany miejscowo. Ma działanie grzybobójcze i pierwotniakobójcze. Działa na grzyby z rodzaju Candida, Trichomonas vaginalis, pleśnie. Stosowana jest w zakażeniach pochwy, jamy ustnej, przewodu pokarmowego, skóry i rzęsistkowicy pochwy.

Nystatyna

Nystatyna nie wykazuje działania przeciwbakteryjnego ani przeciwpierwotniakowego. Stosowana jest w zakażeniach grzybami z rodzaju Candida do leczenia kandydozy jamy ustnej, przewodu pokarmowego, skóry, układu moczowo-płciowego i gałek ocznych.

Azole

Azole to syntetyczne leki o budowie imidazolowej lub triazolowej, hamujące 14-alfa-demetylazę lanosterolu, enzym niezbędny w syntezie ergosterolu. Azole mają szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego i przeciwdrożdżakowego. Działają na grzyby z rodzaju Candida, Blastomyces, dermatofity a także grzyby pleśniowe (Aspergillus) Podział azoli opiera się o drogę podania, dzielimy je na:

Azole stosowane systemowo (o budowie triazolowej):

 • flukonazol (Flumycin, FLucofast)
 • itrakonazol (Itrax, Orungal, Trioxal)
 • worykonazol (Voriconazol Polpharma)

Azole stosowane powierzchniowo (o budowie imidazolowej):

 • klotrimazol (Clotidal, Canesten, CLotrimazolum GSK)
 • ekonazol (Pevaryl, Gyno-Pevaryl)
 • tiokonazol (niedostępny w Polsce)
 • izokonazol (Travogen, w: Travocort)
 • chlormidazol (niedostępny w Polsce)
 • flutrimazol (niedostępny w Polsce)
 • terkonazol (niedostępny w Polsce)
 • ketokonazol (Nizoral)
 • mikonazol (Daktarin)
 • bifonazol (Canespor, Steper-pro)
 • fentikonazol (Gynoxin)
 • butokonazol (Gynazol)

Charakterystyka azoli

Azole stosowane systemowo przenikają barierę krew-mózg, dlatego mogą być stosowane w przypadku grzybic mózgu.

Pochodne azoli to inhibitory cytochromu CYP3A4 – mogą powodować interakcje z następującymi lekami:

 • induktory CYP3A4 np. rifampicyna, fenytoina – obniżenie skuteczności azoli
 • makrolidy, np. klarytromycyna – wzrost biodostępności itrakonazolu
 • statyny, np. lowastatyna, simwastatyna – wzrost stężenia statyn, ryzyko miopatii i rabdomiolizy
 • alkaloidy sporyszu – wzrost stężenia alkaloidów, zatrucie
 • inhibitory pompy protonowej – spadek biodostępności itrakonazolu i ketokonazolu

Wchłanianie pochodnych azolowych jest słabsze przy zmniejszonej kwasowości żołądka – należy zachować 2 h odstęp od leków zobojętniających.

Działania niepożądane flukonazolu

Do działań niepożądanych flukonazolu zaliczamy:

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i wymioty, biegunka)
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych
 • biegunka
 • wysypka
Działania niepożądane worykonazolu

Do działań niepożądanych worykonazolu zaliczamy:

 • wydłużenie odstępu QT
 • hepatotoksyczność
 • przejściowe wizualne lub słuchowe halucynacje
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • gorączka
 • wysypka

Pochodne alliloaminy

Pochodne alliloaminy wykazują działanie grzybobójcze i są skuteczne przeciwko zakażeniom wywołanym przez dermatofity. Mechanizm działania leków z tej grupy polega na hamowaniu enzymu epoksydazy skwalenowej, który bierze udział w syntezie ergosterolu. Głównym wskazaniem do stosowania tych leków są grzybice skóry i paznokci. Pochodne alliloamin mogą być podawane:

 • miejscowo w postaci kremów i aerozoli na skórę: naftyfina (Exoderil), terbinafina (Terbisil, Lamisillat)
 • systemowo w postaci tabletek doustnych: terbinafina (Myconafine, Erfin)

Echinokandyny

Mechanizm działania echinokandyn polega na niekompetycyjnym hamowaniu syntetazy β-1,3-D-glukanowej, co prowadzi do zmniejszenia zawartości glukanu, a przez to zmniejszenia wytrzymałość ściany komórkowej grzyba. Spektrum działania leków tej grupy obejmuje gatunki z rodzaju Candida, a także grzybice oporne na działanie innych leków wywołane przez Asperigillus, Histoplasma, Blastomyces. Większość z echinokandyn stosowana jest tylko w lecznictwie zamkniętym. Do grupy echinokandyn zaliczamy leki takie jak:

 • kaspofungina (Cancidas)
 • anidulafungina (Ecalta)
 • mykafungina

Działania niepożądane echinokandyn

Najważniejsze działania niepożądane echinokandyn to:

 • zapalenie żył w miejscu podania
 • gorączka
 • biegunka
 • zapalenie wątroby, hiperbilirubinemia
 • leukopenia

Pochodne fenylomorfoliny

Mechanizm działania pochodnych fenylomorfolin polega na hamowaniu syntezy ergosterolu w błonie komórkowej grzyba. Przedstawicielem grupy fenylomorfolin jest amorolfina (Amorolak, Myconolak), stosowana w postaci lakieru w leczeniu grzybicy paznokci.

Pochodne pirydynonu

Mechanizm działania pochodnych pirydynonu polega na hamowaniu transportu leucyny do komórki i w efekcie uszkodzenie błony komórkowej grzyba. Wskazane są do leczenia miejscowego grzybic skóry i paznokci. Pochodne pirydynonu to:

 • cyklopiroksolamina: w postaci żelu, zawiesiny na skórę (Pirolam)
 • cyklopiroks (Pirolam, Ciclolack)

Analogi nukleozydów

Przedstawicielem tej grupy leków przeciwgrzybiczych jest flucytozyna. W komórkach grzyba przekształca się w 5-fluorouracyl i jest wbudowywana do kwasów nukleinowych. Prowadzi to do zahamowania syntezy RNA i DNA a tym samym blokady rozwoju grzyba. Flucytozyna jest stosowana tylko w połączeniu z amfoterycyną B w lecznictwie zamkniętym (Ancotil).

Gryzeofulwina

Mechanizm działania gryzeofulwiny polega na zaburzeniu funkcjonowania wrzeciona podziałowego w wyniku wiązania się z mikrotubulami. Gryzeofulwina jest stosowana w zakażeniach dermatofitami paznokci, skóry i włosów. Jest podawana doustnie, gdyż nie przenika przez skórę. Obecnie gryzeofulwina nie jest dostępna w Polsce.

Gryzeofulwina jest induktorem cytochromu CYP3A4 i może prowadzić do przyspieszenia metabolizmu:

 • warfaryny – należy odpowiednio skorygować dawkę leku przeciwzakrzepowego
 • doustnych środków antykoncepcyjnych – zmniejszenie skuteczności antykoncepcji

Działania niepożądane gryzeofulwiny

Do działań niepożądanych gryzeofulwiny zaliczamy:

 • bóle głowy
 • spadek koncentracji
 • biegunka
 • wysypka
 • fototoksyczność
Piśmiennictwo:
 1. Ciegła, U., Folwarczna, J., Janas, A., Janiec, R., Janiec, W., Kaczmarczyk – Sedlak, I., Londzin, P., Nowińska, B., Podwińska, E., Pytlik, E., Śliwiński, L., Ireneusz- Trzeciak, H., (2021). Kompendium Farmakologii. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 2. Jawień, J., Korbut, R., Olszanecki, R, Wołkow, P. (2017). Farmakologia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 3. Bujak-Gliżycka, B., Gębska A., Jakubowski, A., Jawień, J., Korbut, R., Lorkowski, B., Marcinkiewicz, E., Olszanecki, R, Wołkow, P., Woroń, J. (2009). Farmakologia po prostu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Rajtar-Cynke G., (2015). Farmakologia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: Dorota Szmit, mgr farm. Agata Bereś-Jabs
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Leki przeciw­grzybicze"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.