Leki przeciw­wirusowe stoso­wane w leczeniu grypy

W Polsce jedynym lekiem zarejestrowanym do leczenia i zapobiegania grypy u osób powyżej 6. roku życia jest oseltamiwir. Pozostałe leki wymienione w tym rozdziale mają znaczenie jedynie historyczne w tym wskazaniu.
Spis treści

Grypa to choroba zakaźna wywoływana przez wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Wyróżniamy trzy podtypy wirusa klasyfikowane według budowy białek rdzenia (A, B i C). Wirusy typu A znacznie częściej ulegają mutacjom co umożliwia im infekowanie większej części populacji, w związku z tym, przebycie grypy nie zabezpiecza przed ponownym zachorowaniem.

Podczas leczenia grypy największe znaczenie ma leczenie objawowe (zwalczanie gorączki, kaszlu), jednak nie chroni ono w pełni przed powikłaniami związanymi z przebyciem infekcji. Najskuteczniejszą metodą ochrony są szczepienia oraz unikanie kontaktu z zakażonymi.

Najważniejsze punkty uchwytu leków przeciwwirusowych zostały przedstawione na grafice:

Punkty uchwytu leków przeciwwirusowych.

Inhibitory neuraminidazy

Leki z tej grupy są skuteczne przeciwko wirusom grupy typu A i B. Skutecznie skracają czas trwania infekcji pod warunkiem, że zostaną podane do 2 dni od zakażenia.

Mechanizm działania inhibitorów neuraminidazy

Inhibitory neuraminidazy należą do pochodnych kwasu sialowego, który odgrywa istotną rolę w ostatnim etapie uwalniania wirusów z komórki. Proces ten polega na wiązaniu białek wirusa z białkami gospodarza po zewnętrznej stronie błony komórkowej. Neuraminidaza wytwarzana jest przez wirusy grypy typu A i B, rozkłada kwas sialowy, a inhibitory neuraminidazy zapobiegają uwalnianiu wirusów i infekowaniu zdrowych komórek.

Do inhibitorów neuraminidazy zaliczamy:

 • oseltamiwir (Tamivil, Tamiflu)
 • zanamiwir (niedostępny w Polsce)
 • peramiwir (niedostępny w Polsce)

Oseltamiwir

Oseltamiwir podawany jest doustnie i wskazany do:

 • leczenia grypy u pacjentów od 1. r.ż.
 • poekspozycyjnego zapobiegania grypy po kontakcie z przypadkiem klinicznie rozpoznanej grypy
 • poekspozycyjnego zapobiegania grypy u niemowląt poniżej 1. r.ż. w trakcie pandemii grypy

Oseltamiwir powinien być podawany z posiłkiem, aby zmniejszyć dolegliwości żołądkowe i nudności.

Zanamiwir

Zanamiwir jest podawany wziewnie, głównie w aerozolach. Wskazany do stosowania u dzieci powyżej 7. roku życia.

Peramiwir

Peramiwir jest podawany głównie w postaci wlewu dożylnego, w przypadku oporności szczepu wirusa A.

Antagonisty białka M2

Leki tej grupy są skuteczne tylko w zakażeniach wirusami grypy typu A. Nie znajdują się jednak w żadnych wytycznych rekomendacji leczenia przyczynowego grypy ze względu na wysoki poziom oporności wirusa grypy na te leki.

Mechanizm działania antagonistów białka M2

Białko M2 spełnia rolę kanału jonowego pomiędzy środowiskiem a wnętrzem wirusa, jest swoiste tylko dla wirusów typu A i niezbędne w procesie adhezji oraz replikacji, umożliwia uwolnienie RNA.

Do antagonistów białka M2 zaliczamy takie leki jak:

 • amantadyna (Amantix, Viregyt K)
 • rymantadyna (Rimantin)

Amantadyna

Amantadyna to jeden z najstarszych leków przeciwwirusowych, który wykazuje również aktywność dopaminergiczną. Obecnie stosowana jest jedynie w leczeniu choroby Parkinsona. Amantadyna dodatkowo jest antagonistą receptorów NMDA oraz receptorów muskarynowych, których zahamowanie może powodować działania niepożądane.

Rymantadyna

Wskazania do stosowania rymantadyny obejmują:

 • wczesne leczenie grypy A u osób dorosłych i dzieci
 • zapobieganie chorobom wywołanym przez wirusy grypy typu A u osób dorosłych podczas epidemii grypy

Baloksawir

Baloksawir marboksyl to nowy lek przeciwwirusowy zarejestrowany od 2018 roku do leczenia grypy u osób powyżej 12. r.ż.

Mechanizm działania baloksawiru

Baloksawir jest inhibitorem endonukleazy kwaśnego białka polimerazy. Jest to enzym występujący w kompleksie wirusowej polimerazy RNA. Zahamowanie aktywności tego enzymu skutkuje zahamowaniem replikacji wirusa.

Piśmiennictwo:

 1. Olszaniecki R., Wołkow P., Jawień J., Korbut R., (red.) (2017). Farmakologia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 2. Cegieła U., Folwarczna J., Janas A., Janiec W., (2021). Kompendium farmakologii. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: mgr farm. Agata Bereś-Jabs, Ksenia Urbaniak
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Leki przeciw­wirusowe stoso­wane w leczeniu grypy"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.