Leki stosowane w COVID-19

W terapii COVID-19 stosuje się zarówno leki działające objawowo, skracające czas choroby a także związki lecznicze o bardziej złożenej budowie, przeznaczone do leczenia w warunkach szpitalnych.
Spis treści

W warunkach domowych w leczeniu COVID-19 zastosowanie znajdują takie leki jak:

  • paracetamol, ibuprofen (gorączka, dreszcze, ból stawów i mięśni, ogólne złe samopoczucie)
  • dekstrometorfan, lewodropropizyna (suchy, męczący kaszel)
  • ksylo- i oksymetazolina (obrzęk błony śluzowej nosa, katar)

Do leków stosowanych w terapii COVID-19 w warunkach szpitalnych zaliczamy:

  • remdesiwir (Veklury)
  • molnupirawir (Lagevrio)
  • sotrowimab (Xevudy)
  • nirmatrelwir łączony z rytonawirem (Paxlovid)

Remdesiwir

Remdesiwir jest prolekiem, analogiem adenozyny, który jest metabolizowany w komórkach gospodarza do farmakologicznie czynnego metabolitu – trifosforanu remdesiwiru. Metabolit ten jest strukturalnym analogiem trifosforanu adenozyny (ATP) i konkuruje z naturalnym substratem o włączenie przez enzym polimerazę RNA do powstających łańcuchów wirusowego RNA, co powoduje opóźnione zakończenie łańcucha podczas replikacji, a w konsekwencji do zahamowania replikacji wirusa. Remdesiwir jest stosowany u dorosłych i młodzieży powyżej 12. r.ż. z zapaleniem płuc, u których konieczna jest tlenoterapia.

Molnupirawir

Molnupirawir hamuje replikację wirusa SARS-CoV-2 poprzez zwiększenie liczby mutacji w wirusowym RNA podczas replikacji przeprowadzanej przez polimerazę RNA zależną od RNA. Molnupirawir jest prolekiem metabolizowanym do analogu rybonukleozydu N-hydroksycytydyny (NHC), który w komórkach ulega fosforylacji z wytworzeniem farmakologicznie czynnego trifosforanu (NHC-TP). Wirusowa polimeraza RNA wbudowuje lek do genomu wirusa. Molnupirawir nie prowadzi jednak do zahamowania syntezy RNA. Wirus namnaża się dalej, w wyniku czego dochodzi do tak zwanej katastrofy błędów. Wytworzone białka zawierają zbyt wiele mutacji, aby wirus mógł funkcjonować. Molnupirawir jest stosowany w leczeniu osób dorosłych, u których występują czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Sotrowimab

Sotrowimab to ludzkie rekombinowane przeciwciało monoklonalne IgG1. Przeciwciało wiąże się z białkiem S („spike”) koronawirusa SARS-CoV-2. Lek w postaci wlewu dożylnego jest przeznaczony do podania u dorosłych i dzieci powyżej 12. r.ż, którzy nie wymagają tlenoterapii, ale są zagrożeni ciężką postacią COVID-19.

Nirmatrelwir z rytonawirem

Nirmatrelwir to inhibitor proteazy SARS-CoV-2. Hamuje replikację wirusa na etapie znanym jako proteoliza, który występuje przed replikacją wirusowego RNA.

Rytonawir jest również inhibitorem proteazy. Stosowany jest głównie w leczeniu skojarzonym osób zakażonych wirusem HIV. W małych dawkach (jak w przypadku leku Paxlovid) wykorzystuje się jego działanie hamujące metabolizm nirmatrelwiru, dzięki czemu lek osiąga wyższe stężenia i dłużej pozostaje  w organizmie chorego.

Piśmiennictwo:
  1. Md Insiat Islam Rabby (2020). Current Drugs with Potential for Treatment of COVID-19: A Literature Review. Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques23(1), 58–64. https://doi.org/10.18433/jpps31002
  2. Ng, T., Leblanc, K., Yeung, D. F., & Tsang, T. (2021). Medication use during COVID-19: Review of recent evidence. Canadian family physician Medecin de famille canadien67(3), 171–179. https://doi.org/10.46747/cfp.6703171
  3. Drożdżal, S., Rosik, J., Lechowicz, K., Machaj, F., Szostak, B., Przybyciński, J., Lorzadeh, S., Kotfis, K., Ghavami, S., & Łos, M. J. (2021). An update on drugs with therapeutic potential for SARS-CoV-2 (COVID-19) treatment. Drug resistance updates : reviews and commentaries in antimicrobial and anticancer chemotherapy59, 100794. https://doi.org/10.1016/j.drup.2021.100794
Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: Dorota Szmit, mgr farm. Agata Bereś-Jabs
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Leki stosowane w COVID-19"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.