Lewozymendan

Lewosimendan jest środkiem uczulającym na działanie wapnia.
Spis treści

Mechanizm działania

Lewozymendan (Simdax) to lek zwiększający wrażliwość białek kurczliwych na wapń. Lewozymendan wiążąc się z troponiną C mięśnia sercowego w sposób zależny od wapnia zwiększa siłę skurczu nie upośledzając relaksacji komór serca. Ponadto otwiera ATP-zależne kanały potasowe w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych i wywołuje rozszerzenie tętniczych naczyń oporowych (w tym wieńcowych) oraz żylnych naczyń objętościowych.

Cząsteczka lewozymendanu.

Działania lewozymendanu:

  • inotropowe dodatnie,
  • zwiększenie pojemności minutowej serca i objętości wyrzutowej,
  • zmniejszenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi,
  • zwiększenie przepływu wieńcowego.
Lewozymendan jest stosowany w postaci infuzji w warunkach szpitalnych.

Wskazania

Lewozymendan jest wskazany w krótkotrwayme leczeniu ostrych stanów niewyrównania ciężkiej przewlekłej niewydolności serca w przypadkach, gdy standardowa terapia nie jest wystarczająco skuteczna oraz gdy za odpowiednie uważa się zastosowanie leków o działaniu inotropowym dodatnim.

Interakcje

Należy zachowaniem ostrożność przy równoczesnym stosowaniu z innymi lekami działającymi na naczynia krwionośne, zwłaszcza podawanymi i.v., ze względu na potencjalnie zwiększone ryzyko niedociśnienia.

Działania niepożądane

Podczas stosowania lewozymendanu mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

  • ból głowy,
  • tachykardia komorowa,
  • niedociśnienie.
Piśmiennictwo:
  1. Ciegła, U., Folwarczna, J., Janas, A., Janiec, R., Janiec, W., Kaczmarczyk – Sedlak, I., Londzin, P., Nowińska, B., Podwińska, E., Pytlik, E., Śliwiński, L., Ireneusz- Trzeciak, H., (2021). Kompendium Farmakologii. PZWL Wydawnictwo Lekarskie
  2. Rajtar-Cynke G., (2015). Farmakologia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: Dorota Szmit, mgr farm. Barbara Żołna
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Lewozymendan"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.