Podział makrolidów

Makrolidy nie są obecnie lekami pierwszego wyboru w leczeniu infekcji dróg oddechowych. Ze względu na szybki rozwój oporności na tą grupę antybiotyków, stosuje się je głównie u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny i cefalosporyny.

Makrolidy nie są obecnie lekami pierwszego wyboru w leczeniu infekcji dróg oddechowych. Ze względu na szybki rozwój oporności na tą grupę antybiotyków, stosuje się je głównie u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny i cefalosporyny.

Podsumowanie wiadomości o makrolidach przedstawia poniższa tabela

LekMechanizm działaniaZastosowanieDziałania niepożądane
-stara generacja:
erytromycyna
oleandomycyna


nowa generacja: roksytromycyna klarytromycyna josamycyna
spiramycyna
azytromycyna  
dirytomycyna flurytomycyna
-bakteriostatyczne   wiążą się z podjednostką 50S rybosomu i hamują syntezę białek

-nie penetrują do CSN (nie stosować w zakażeniach opon mózgowych)  

azytromycyna i erytromycyna działają przeciwzapalnie (uwalniają NO ze śródbłonka – hamują funkcje neutrofilów)  
-wąskie spektrum bakterie G(+) tlenowe i beztlenowe (bakteriobójcze dla paciorkowców w wysokich stężeniach)

azytromycyna (dodatkowo działa na bakterie G(-), kumuluje się w fibroblastach i granulocytach, można stosować tylko 3-6 dni

bakterie atypowe: chlamydie, mykoplazmy, Legionella
Helicobacter, Listeria, Borrelia)

-stosowane w razie uczulenia na penicyliny i cefalosporyny lub oporności bakterii  

-zakażenia układu oddechowego i moczowego wywołane chlamydiami
 
-choroba wrzodowa – eradykacja Helicobacter pylori (klarytromycyna)

-toksoplazmoza ciężarnych (spiramycyna)
-gastrotoksyczne: nudności, wymioty, biegunki (głównie erytromycyna, stymulując receptory dla motyliny)  

-żółtaczka cholestatyczna (po estolanie erytromycyny)

-uszkodzenie słuchu ( po podaniu i.v.)

-interakcje: konkurują z chloramfenikolem i klindamycyną o miejsce wiązania na podjednostce 50S rybosomu  

-nasilają działanie leków metabolizowanych przez cytochrom P450 (hamują izoenzym CYP3A4) – statyny, alkaloidy sporyszu, kolchicyna, cizaprid, kwetiapina, tikagrelol

-arytmogennie (wydłużenie odcinka QT), “balet serca”
Charakterystyka makrolidów

Makrolidy nie są obecnie lekami pierwszego wyboru w leczeniu infekcji dróg oddechowych. Ze względu na szybki rozwój oporności na tą grupę antybiotyków, stosuje się je głównie u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny i cefalosporyny.

Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: Dorota Szmit
Weryfikacja: Agata Bereś-Jabs
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Podział makrolidów"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.