Przeciwciała monoklonalne stosowane w astmie

W leczeniu ciężkiej astmy o podłożu alergicznym stosowane są przeciwciała monoklonalne takie jak: omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab i dupilumab
Spis treści

U pacjentów z ciężką przewlekłą astmą alergiczną lub eozynofilową, która nie jest wystarczająco kontrolowana dużymi dawkami kortykosteroidów wziewnych i β2-sympatykomimetykami stosowane są leki biologiczne. W tym wskazaniu stosowane są przeciwciała monoklonalne przeciwko:

  • IgE,
  • IL-5,
  • receptorowi dla IL-5,
  • receptorowi dla IL-4.

Przeciwciała anty-IgE

Omalizumab (Xolair)to rekombinowane przeciwciało monoklonalne IgG1K, które łączy się z immunoglobiliną E hamując reakcje alergiczną. Podawany jest w postaci wstrzyknięcia podskórnego.

Stosowany jest głównie w długotrwałym leczeniu, w celu kontroli astmy, szczególnie u pacjentów chorujących na ciężką postać astmy alergicznej.

Przeciwciała anty IL-5

Do przeciwciał skierowanych przeciwko interleukinie 5 zaliczane są:

  • reslizumab (Cinqaero),
  • mepolizumab (Nucala).

Interleukina 5 jest główną cytokiną odpowiedzialną za różnicowanie, dojrzewanie, rekrutację i aktywację ludzkich eozynofili, czynników odpowiadających za rozwój astmy. Przeciwciała wiążąc się z interleukiną 5, uniemożliwiają jej połączenie się z eozynofilami, co skutkuje złagodzeniem objawów astmy oraz zapobiega jej atakom.

Leki te są stosowane głównie w leczeniu wspomagającym astmy eozynofilowej, oraz w astmie opornej na leczenie innymi lekami.

Reslizumab podawany jest dożylnie, a mepolizumab w formie wstrzyknięcia podskórnego.

Przeciwciała przeciwko receptorowi dla IL-5

Do przeciwciał skierowanych przeciwko receptorowi dla IL-5 należy benralizumab (Fasenra). Jest to rekombinowane, humanizowane, defukozylowane przeciwciało monoklonalne. Benralizumab wiąże się z dużym powinowactwem i swoistością z podjednostką α ludzkiego receptora dla interleukiny-5 (IL-5Rα), który występuje na powierzchni eozynofilów i bazofilów. Prowadzi to do apoptozy eozynofilów i bazofilów w mechanizmie zwiększonej cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał, co łagodzi zapalenie eozynofilowe.

Benralizumab jest stosowany głównie w leczeniu wspomagającym astmy eozynofilowej, oraz w astmie opornej na leczenie innymi lekami.

Przeciwciała przeciwko receptorowi dla IL-4

Do przeciwciał skierowanych przeciwko receptorowi dla IL-4 należy dupilumab (Dupixent). Jest to rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne, które hamuje przekazywanie sygnałów przez IL-4 poprzez receptor typu I (IL-4Rα/γc) oraz przekazywanie sygnałów przez zarówno IL-4, jak i IL-13 poprzez receptor typu II (IL-4Rα/IL-13Rα). IL-4 i IL-13 są głównymi czynnikami chorób zapalnych typu 2, takich jak atopowe zapalenie skóry i astma. Blokowanie szlaku IL-4/IL-13 zmniejsza liczbę mediatorów zapalenia typu 2.

Dupilumab jest stosowany głównie w leczeniu wspomagającym astmy eozynofilowej, oraz w astmie opornej na leczenie innymi lekami.

Piśmiennictwo:
  1. Janiec, W. (red.) (2021) Kompendium farmakologii. PZWL Wydawnictwo Lekarskie
  2. Brunton, L., Hilal-Dandan, R., Knollman, B. (2017). Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. Thirteenth edition. McGraw-Hill Education.
  3. Mutschler, E., Geisslinger, G., Kroemer, H. K., Ruth, P., Schaefer-Korting. (2013). Mutschler Farmakologia i Toksykologia. Wydanie trzecie. MedPharm.
  4. Katzung, B.G., Masters, S.B., Trevor, A.J. (2012). Farmakologia ogólna i kliniczna. Wydanie pierwsze. MedPharm
Data ostatniej aktualizacji: 5 miesięcy temu
Opracowanie: Ksenia Urbaniak, dr n. med. Karolina Matyjaszczyk-Gwarda
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Przeciwciała monoklonalne stosowane w astmie"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.