Szukaj

Tag: Wyróżnione

Antymetabolity to związki chemiczne, które zaburzają przebieg określonego szlaku metabolicznego wewnątrz komórki, na skutek wyparcia naturalnie występującego metabolitu. Antymetabolit cechuje się najczęściej dużym podobieństwem strukturalnym do danego metabolitu, co umożliwia mu zajęcie identycznego miejsca aktywnego w enzymie docelowym. Do tej grupy leków zaliczamy m.in. metotreksat i fluorouracyl.

Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.

Antybiotyki β-laktamowe to grupa leków stosowanych głównie w infekcjach bakteryjnych, jednak niektóre z nich wykazują szerokie spektrum działania przeciwko pierwotniakom czy grzybom. Obecnie rosnącym problemem jest wykształcająca się oporność bakterii na kolejne grupy antybiotyków z powodu nierozważnego ich stosowania.

Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.

Gonadoliberyna to hormon wydzielany przez przysadkę, który kontroluje produkcję i wydzielanie takich hormonów jak lutropina czy folikulotropina odpowiadających za prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego oraz spermatogenezy.

Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.

Odwracalne inhibitory acetylocholinoesterazy znajdują zastosowanie m.in. w leczeniu nużliwości mięśni i choroby Aizheimera. Wśród nieodwracalnych inhibitorów stosowany w medycynie jest tylko ekotiopat, w celu leczenia jaskry z zamkniętym kątem przesączania.

Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.

Receptory to wyspecjalizowane białka odbierające informacje ze środowiska zewnątrzkomórkowego i przekazujące je do odpowiednich elementów efektorowych komórki.

Aby uzyskać dostęp do tego wpisu, musisz kupić Dostęp do platformy.
Szukaj

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp