Leki przeciwwirusowe stosowane w wirusowym zapaleniu wątroby typu C

Podstawą leczenia ostrego i przewlekłego HCV, oprócz działań objawowych, odpowiedniego stylu życia i odpoczynku jest terapia przeciwwirusowa. Obecnie stosowane leki pozwalają na całkowitą eradykację HCV u prawie wszystkich pacjentów, co prowadzi do zatrzymania lub regresji zmian w wątrobie.
Spis treści

Wytyczne leczenia WZW typu C

Obecnie Polska Grupa Ekspertów HCV do leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C rekomenduje stosowanie leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (DAAs, z ang. directly acting antivirals) . Przed ich wprowadzeniem terapia zakażeń HCV była prowadzona za pomocą leków wpływających w sposób pośredni na replikację wirusa (interferonu alfa) w skojarzeniu z rybawiryną. Terapia charakteryzowała się mniejszą skutecznością.

Leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (DAAs)

Mechanizm działania bezpośrednich leków przeciwwirusowych polega na hamowaniu tworzenia białek tworzących cząsteczkę wirusa HCV lub hamowaniu replikacji RNA wirusowego.
Wyróżniamy trzy grupy leków DAAs:

 • inhibitory proteazy NS3-4A (“prewiry”)
  • asunaprewir
  • telaprewir
  • boceprewir
  • parytaprewir
  • symeprewir
  • glekaprewir
  • grazoprewir
  • woksylaprewir
 • inhibitory polimerazy NS5B (“buwiry”)
  • sofosbuwir
  • dazabuwir
 • inhibitory kompleksu replikacyjnego NS5A (“aswiry”)
  • daklataswir
  • ledipaswir
  • ombitaswir
  • elbaswir
  • pibrentaswir
  • welpataswir

Rekomendowane leki przeciwwirusowe stosowane są najczęściej w skojarzeniach jednotabletkowych.

Rybawiryna

Rybawiryna to inhibitor dehydrogenazy monofosforanu inozyny. Jej działanie polega na blokowaniu syntezy kwasów nukleinowych. Rybawiryna to inhibitor polimerazy mRNA, mutagen dla wirusów RNA, ma działanie immunomodulacyjne (Th2>Th1).

Rybawiryna (Rebetol) stosowana jest doustnie, w skojarzeniu z interferonem alfa 2a (Referon-A), intreferonem alfa 2b (Intron A) lub pegylowanym interferonem alfa 2a (Pegasys).

Działanie niepożądane rybawiryny

Do działań niepożądanych rybawiryny zaliczamy:

 • zapalenie gardła
 • niedokrwistość
 • neutropenię
 • bezsenność
 • ból głowy
Piśmiennictwo:
 1. Ciegła, U., Folwarczna, J., Janas, A., Janiec, R., Janiec, W., Kaczmarczyk – Sedlak, I., Londzin, P., Nowińska, B., Podwińska, E., Pytlik, E., Śliwiński, L., Ireneusz- Trzeciak, H., (2021). Kompendium Farmakologii. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 2. Jawień, J., Korbut, R., Olszanecki, R, Wołkow, P. (2017). Farmakologia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 3. Bujak-Gliżycka, B., Gębska A., Jakubowski, A., Jawień, J., Korbut, R., Lorkowski, B., Marcinkiewicz, E., Olszanecki, R, Wołkow, P., Woroń, J. (2009). Farmakologia po prostu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Rajtar-Cynke G., (2015). Farmakologia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 5. Halota W., Flisiak R., Juszczyk J., Małkowski P., Pawłowska M., Simon K., Tomasiewicz K. Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV dotyczące leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 6 miesięcy temu
Opracowanie: Dorota Szmit, mgr farm. Agata Bereś-Jabs
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp

Zgłoś problem/uwagę/błąd

Wypowiedz się na temat wpisu "Leki przeciwwirusowe stosowane w wirusowym zapaleniu wątroby typu C"

Tylko zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać uwagi.